radiologija.lt / Draugijos / Kauno radiologų draugija / Kauno krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m. Printable version

Kauno krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

Kauno krašto radiologų draugijos (KKRD) ataskaitinis rinkiminis susirinkimas įvyko 2006 m. gegužės 10 d. Ataskaitą apie darbą 2003-2006 metais paruošė KKRD pirmininkas doc. A.Basevičius, ją susirinkime pristatė pavaduotoja gyd. E.Jonaitienė.
2003 m. spalio 8 d. buvo išrinkta tokios sudėties KKRD valdyba: pirmininkas doc. A.Basevičius, pavaduotojos E.Jonaitienė ir E.Monastyreckienė, mokslinė sekretorė S.Jakštienė, iždininkė S.Ryškienė, techninis sekretorius E.Keleras, revizorė A.Zeidotienė.
Šeši KKRD nariai yra Lietuvos radiologų asociacijos tarybos nariai: viceprezidentas A.Basevičius, LMBD prezidentas Z.Satkevičius, konvencinės radiologijos sekcijos pirmininkė E.Jonaitienė, intervencinės radiologijos sekcijos pirmininkas E.Vaicekavičius, tomografinių tyrimų sekcijos pirmininkas E.Keleras, informatikos sekcijos pirmininkas V.Punys.
LRA Garbės nariais yra 9 KKRD nariai: A.Balčiūtė, R.Bandzaitienė, J.čižauskas, H.Gintautas, L.Gradauskas, S.Matukevičienė, Z.Satkevičius, A.Sutkus, E.Vaicekavičius, A.Dambrauskienė. 3 buvę LRA Garbės nariai mirę. Tai E.Keleras, J.čaikauskienė, J.Baliukevičiūtė.
2006 metų suvažiavimui siūloma patvirtinti LRA Garbės nariu J.Kiudelį.
KKRD 3 nariai yra habilituoti daktarai. Tai profesoriai Z.Satkevičius, E.Vaicekavičius ir docentas A.Basevičius.
Medicinos daktarų yra 20: L.Gradauskas, A.Sutkus, J.Kiudelis, R.Bandzaitienė, H.Gintautas, S.Lukoševičius, L.Dobrovolskienė, R.Kaupas, G.Kuprionis, N.Jurkienė, R.Gleiznienė, P.Juška, E.Monastyreckienė, I.Kulakienė, D.Mitraitė, G.Labanauskaitė, D.šopagienė, V.Mikalauskas, L.Butkevičienė, V.Stankevičius.
KKRD narių skaičius kito taip: 2004 m. – 109, 2005 m. – 118, 2006 m. 123 draugijos nariai.
KKRD 2004 m. surengė 7 posėdžius (17 pranešimų) ir 1 bendrą konferenciją Vilniuje su Vilniaus krašto radiologų draugija, 2005 m. – 8 (33 pranešimai), 2006 metais – 8 (28 pranešimai) ir tarptautinė konferencija spalio mėn.
Per 3 metus apgintos 3 disertacijos: 2004 m. P.Juška tema „Palyginamoji tiesiosios žarnos vėžio diagnostikos metodų prognostinė vertė ir jų įtaka gydymo taktikai“ (vadovas Z.Satkevičius), G.Labanauskaitė tema „Ultragarsinio tyrimo reikšmė įvertinant reumatoidinio artrito aktyvumą“ (vadovas L.Gradauskas), 2005 m. V.Mikalauskas tema „Radiologinių tyrimo metodų palyginamoji vertė nustatant plaučių vėžio stadiją ir prognozuojant chemoterapijos efektyvumą" (vadovas A.Basevičius).
KKRD organizavo respublikinę konferenciją tema „šiuolaikinė klinikinė ir intervencinė radiologija“. Pagrindiniai organizatoriai buvo V.Punys, E.Jonaitienė ir E.Vaicekavičius.
2004 metais KKRD posėdžiuose buvo skaityti šie pranešimai:
01-14 – „Pneumonijų radiologinė diagnostika“, pranešėja L.Dobrovolskienė. „Reumatinių ligų MR diagnostika“, pranešėja E.Monastyreckienė. „Skeleto TBC diferencinė radiologinė diagnostika“, pranešėjai E.Keleras, J.Zaveckienė.
02-11 – „Branduolinės medicinos tyrimai neurovizualizacijoje“, pranešėjas G.Kuprionis. „Daugiasluoksnio KT aparato diagnostinės galimybės“, pranešėjas S.Lukoševičius. „Galvos smegenų išeminių pakitimų diagnostika KT perfuzijos metodu“, pranešėjai S.Lukoševičius, R.Zdanavičius, V.Antanavičienė.
03-10 – „Transjugulinė kepenų biopsija. Klinikinis panaudojimas ir rezultatai“, pranešėjai E.Vaicekavičius, L.Kupčinskas, V.Petrenkienė. „Kojų arterijų PTA“, pranešėjas R.Kaupas. „Antinksčių radiologiniai tyrimai“, pranešėjai A.Jankauskas ir D.Titovas.
04-14 – „Pokyčių liežuvio šaknyje radiologinė diagnostika“, pranešėjas K.Stankevičius. „Veido daubų radiologinių tyrimų reikšmė ANG ligonių gydyme“, pranešėjas S.Vaikus. „Akiduobių srities radiologiniai tyrimai“, pranešėja S.Ryškienė.
05-12 – „Virškinimo sistemos radiologiniai tyrimai“ – bendra konferencija Vilniuje, pranešėjai J.Skučas, A.Gasparaitis ir J.Dementavičienė.
09-08 – „Kokybės sistemos sukūrimo reikšmė radiologijoje“, pranešėja E.Jonaitienė. „Radiacinė sauga“, pranešėjai G.Morkūnas, J.žiliukas.
11-10 – „šiuolaikinė klinikinė ir intervencinė radiologija“ (sertifikuojama konferencija), pranešėjai E.Keleras, E.Jonaitienė, E.Vaicekavičius.
12-08 – „Gerybinių skrandžio navikų rentgenodiagnostika“, pranešėja N.žilinskienė. „Patologinių šlaunikaulių lūžimų radiodiagnostika“, pranešėjai R.Lukšienė, J.Baltakienė, B.Dobkevičienė, A,Radavičienė. „Dažnesni ūmaus pilvo atvejai ir jų radiologinė diagnostika“, pranešėja K.žvinienė.
2004 metais KKRD dalyvavo organizuojant šiuos renginius: tarptautinę konferenciją „Pulmonologija, alergologija ir klinikinė imunologija" (Kaunas), tarptautinę konferenciją „Izoosmoliaraus rentgenokontrasto naudojimas siekiant sumažinti nefropatijos riziką“ (Kaunas), Respublikinę konferenciją „Virškinimo trakto ir kitų pilvo organų ligų radiologinė diagnostika“ (Vilnius), tarptautinę konferenciją „Radiacinė sauga 2004 Euratom sutarties kontekste“ (Vilnius), tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „ūminis pankreatitas, kasos navikai. šiandienos požiūris į diagnostiką ir gydymą“ (Kaunas), tarptautinę konferenciją „ALL Lithuania PACS day“ (Vilnius).
2005 metais KKRD organizavo 4 posėdžius (02-09, 04-13, 10-12, 12-14) tema – „Neaiškių, įdomių ir sudėtingų radiologinių klinikinių atvejų demonstravimas bei aptarimas“, kuriuos paruošė KMU Radiologijos klinikos rezidentai ir gydytojai.
2005 metais buvo organizuotos KKRD konferencijos: tarptautinė konferencija „Medicininė informacinė įranga“ (organizatorius V.Punys), Respublikinė konferencija „Krūtinės ląstos organų ligų radiologinė diagnostika“ (organizatorė L.Dobrovolskienė), Respublikinė konferencija „Galvos ir nugaros smegenų ligų radiologinė diagnostika“ (organizatoriai R.Gleiznienė ir E.Keleras), Respublikinė konferencija „Skeleto ir stuburo ligų radiologinė diagnostika“ (organizatorė E.Monastyreckienė), Respublikinė konferencija „Pilvo ir dubens organų ligų radiologinė diagnostika“ (organizatoriai A.Basevičius ir E.Jonaitienė).
KKRD dalyvavo organizuojant 2005 metais šiuos renginius: sutarimo konferenciją „Metastazavusio storosios žarnos vėžio gydymas“ (Kaunas), „Dynamic Imaging (USA). IntegradWeb PACS Presentation“ (Vilnius), tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją (LUDA suvažiavimas) „Kaklo ir krūtinės ląstos ultragarsinė diagnostika“ (Palanga), Respublikinę konferenciją „Dažniausios specifinės kardiomiopatijos“ (Kaunas), tarptautinę konferenciją „Nervų sistemos, sąnarių, minkštųjų audinių, pilvo organų ligų radiologinės diagnostikos galimybės: magnetinio rezonanso tomografija ir kompiuterinė tomografija“ (Vilnius).
2006 metų KKRD konferencijos šios: Respublikinė konferencija „Intervencinė radiologija“ (organizatoriai R.Kaupas, E.Vaicekavičius), Respublikinė  konferencija „Branduolinė medicina“ (organizatoriai R.Kuprionis ir I.Kulakienė), Respublikinė konferencija „šiuolaikinė ultragarsinė diagnostika“ (organizatorės D.Mitraitė ir L.Dobrovolskienė) ir KKRD ataskaitinė-rinkiminė konferencija.
Taip pat buvo organizuoti 4 posėdžiai tema „Neaiškių, įdomių ir sudėtingų radiologinių klinikinių atvejų demonstravimas bei aptarimas“.
Nuo 2005 metų pusė KKRD posėdžių – sertifikuojamos teminės konferencijos, o kiti posėdžiai – rezidentų mokslinės-praktinės konferencijos. Nuo 2005 metų pabaigos įvestas apmokėjimas pranešėjams už pranešimų paruošimą iš lėšų, gautų išdavus sertifikatus. Taip pat per metus apmokamas 1 tarptautinio stendinio pranešimo paruošimas bei teikiama rėmėjų parama išvykoms į konferencijas ir stažuotes.
Kaune yra įkurta Lietuvos branduolinės medicinos draugija (LBMD). Jos prezidentu išrinktas prof. Z.Satkevičius, viceprezidentu doc. J.Kiudelis, sekretore dr. I.Kulakienė. ši draugija yra kolektyvinis LRA narys, o prezidentas – LRA tarybos narys.
18 draugijos narių yra įvairių užsienio draugijų nariai: G.Kuprionis, I.Kulakienė, V.Mikalauskas – European Association of Nuclear Medicine; A.Basevičius, L.Dobrovolskienė, I.Gineikienė, K.žvinienė, L.Butkevičienė, G.Kavaliauskienė, S.Rutkauskas – European Society of Gastroabdominal Radiology; A.Basevičius – European Society of Neuroradiology; R.Gleiznienė – International League Against Epilepsy; A.Basevičius – European Society of Urogenital radiology; E.Vaicekavičius – European Cardiologists Society; A.Basevičius – Association of University Radiologists in Europe; G.Kuprionis – European Federation of Endocrinologists; A.Basevičius, S.Lukoševičius – International Society of Magnetic Resonance in Medicine.
KKRD nariai dažnai išvyksta stažuotis ir į konferencijas kitose valstybėse. 2004 metais buvo išvykę į Austriją, Portugaliją, D.Britaniją, JAV, Japoniją, Italiją, Suomiją ir kt., 2005 metais – į Austriją, D.Britaniją, šveicariją, Slovėniją, Maltą, Turkiją, JAV ir kt., 2006 metais – į Austriją, švediją, D.Britaniją, Australiją, Prancūziją, šveicariją, Daniją ir kt.
Pagrindiniai KKRD rėmėjai 2004-2006 m. buvo AMERSHAM HEALTH (GE HEALTHCARE), SIEMENS, SCHERING, GRAINA, SPEKTRAMED, GENERAL ELECTRIC, JOHNSON&JOHNSON, SEMETRONAS.
Glaudžiai bendraujama su JAV mokslininkais. Profesoriai Jovitas Skučas ir Arūnas Gasparaitis skaito paskaitas, dirba su rezidentais, doktorantais, konsultuoja,
padeda palaikyti ryšius su JAV žurnalais.
KKRD palaiko gerus ryšius net su 40 užsienio radiologų draugijų ir asociacijų. Draugijos nariai gauna ir skaito daug užsienio radiologijos ir kitų medicinos
sričių žurnalų.
2006 metais KKRD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo išrinkta nauja draugijos valdyba. Pirmininkas – A.Basevičius, pavaduotojos E.Jonaitienė
ir E.Monastyreckienė, iždininkė S.Ryškienė, mokslinė sekretorė S.Jakštienė, techninis sekretorius E.Keleras, revizorė R.Gleiznienė.
IŠVADOS
KKRD siūlo LRA VI suvažiavimui atsisakyti šiuo metu esančių LRA tarybos sekcijų, sukuriant 10 naujų: neuroradiologijos, veido ir skeleto radiologijos, gastroabdominalinės radiologijos, urogenitalinės radiologijos, torakalinės radiologijos, specialiosios ir intervencinės radiologijos, radiologinės technikos, teleradiologijos ir informacinių technologijų, radiacinės saugos, edukacinės ir ryšių su užsieniu.

Parengė A.Basevičius