Konferencijos

Renginiai 2019-11-08

LRA suvažiavimas 2019 ir urgentinė radiologija

Medicinos fizika Baltijos šalyse 2019

Mėnesio renginiai. 2019 m. lapkritis

LRA SUVAŽIAVIMAS 2019

Šių metų lapkričio 8 d. Suvalkijos sostinėje Marijampolėje įvyks eilinis LRA kongresas. Lietuvos radiologų asociacija, kuri buvo įkurta 1963 metais jau skaičiuoja savo 56-uosius gyvenimo metus, savo veikloje vadovaujasi kolegiškumo, bendradarbiavimo, draugiškumo ir kompetencijos principais, nuolat tobulina savo veiklą, rengia suvažiavimus, konferencijas ir kita, bei šiuo metu vienija virš 240 tikrųjų narių. Kiekvienais metais LRA suvažiavimai sulaukia didelio dalyvių susidomėjimo, nes suvažiavimuose aptariamos naujovės radiologijoje bei kiti aktualūs diagnostiniai klausimai, radiologų darbo organizavimo aktualijos, tyrimų galimybės, protokolai ir kita. Šių metų lapkričio 8 d. suvažiavimo datai pasirinkta neatsitiktinai, nes būtent šią dieną kasmet minima Europos radiologijos diena (1895 m. lapkričio 8 d. W. K. Rentgenas atrado X-spindulius). Tarptautinė radiologijos diena minima skiriant kiekvienais metais vis kitą pagrindinę tų metų radiologijos temą. 2019-ji metai yra dedikuoti sporto ir traumų radiologijai, todėl ir šio suvažiavimo metu kartu su kitomis aktualiomis temomis bus aptariami ir su šia diagnostine problema susiję klausimai. Šiame suvažiavime, kurio viena pagrindinių temų bus urgentinė radiologija, planuoja dalyvauti Europos urgentinės radiologijos draugijos (ESER) prezidentė Elizabeth Dick (Didžioji Britanija), kiti pranešėjai iš Norvegijos, Prancūzijos, Švedijos, kitų šalių ir be abejo – Lietuvos. Tikimasi ir aktyvaus ne tik radiologų, radiologijos rezidentų ir technologų, bet ir klinicistų dalyvavimo. Tokie tarpusavio ryšiai su kitų šalių radiologais bei su klinicistais be abejonės gerina radiologų kvalifikaciją, didina kompetenciją, sudaro puikias sąlygas tobulėti patiems ir tobulinti mažiau patyrusius kolegas. Linkiu suvažiavimui produktyvaus darbo ir puikių pranešimų. Iki pasimatymo Marijampolėje 2019.11.08.

prof. Algidas Basevičius

LRA Prezidentas

Programa

Medicinos fizika Baltijos šalyse 2019

Gerbiami kolegos,

Visus maloniai kviečiame dalyvauti 14-oje Tarptautinėje konferencijoje-seminare „Medicinos fizika Baltijos šalyse 2019": konferencija vyks 2019 m. lapkričio 8-9 dienomis Kauno technologijos universitete, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas; seminaras vyks 2019 m. lapkričio 7 dieną LSMUL Kauno klinikose.

Daugiau informacijos apie konferenciją, organizuojamą seminarą bei registraciją rasite „

Kvietimas 2019.pdf 351,00 kB

" ir internetinėje svetainėje: http://www.medphys.lt/medphys2019/.

Svarbi informacija dalyviams planuojantiems pateikti konferencijos medžiagą. Labai prašytume visų būsimų konferencijos dalyvių ir jų kolegų bei bendraautorių pateikti straipsnio santrauką (max. 250 žodžių) iki 2019-04-20.

Pagarbiai,

Konferencijos organizatoriai

Telefonai pasiteiravimui: +370 674 23325 arba +370 612 08716