Naudinga informacija

-  Kiekvieną ketvirtadienį 8.00 val. pagrindinėje KMUK salėje vyksta bendra radiologų ir chirurgų penkiaminutės, kuriose aptarinėjami ligoniai ir jų radiologiniai tyrimai. Dalyvavimas pageidautinas.
-  Kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį 14.00 val. Radiologijos klinikoje vyksta sertefikuojamos ir nesertifikuojamos radiologijos konferencijos ir įdomių atvejų aptarimai. Dalyvavimas pageidautinas.

Kiekvieną trečiadienį (išskyrus kievkieno mėnesio antrą trečiadienį) 13.00 val. Radiologijos klinikoje pristatomi I metų radiologijos rezidentų mokslinių straipsnių apžvalga ir įdomaus klinikinio atvejo aptarimas. Kviečiame sudalyvauti:

Gruodžio 2 d. 13.00 val.

1. M. Strodomskytė "Imaging Findings of Complications and Unusual Manifestations of Ovarian Teratomas".

2. I. Laugalytė "Rare Causes of Hematuria Associated with Various Vascular Diseases Involving the Upper Urinary Tract".

3. D. Bubalienė - klinikinis atvejis "Cistinė fibrozė".

Gruodžio 16 d. 13.00 val.

1. D.Mačianskytė "Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets the Eye".

2. M.Stražinskas "The prognostic value of lymph node metastases and tumour regression grade in rectal cancer patients treated with long-course preoperative chemoradiotherapy".

3. J.Zizas - klinikinis atvejis.