radiologija.lt / Mokslai / KMU radiologijos rezidentūra Printable version

KMU radiologijos rezidentūra

Bendro pobūdžio informacija  

Valstybinis kodas (siūlomas teikėjo): 73307B1**
Kodas pagal ISCED: 61272
Programos pavadinimas: Radiologija
Programos pavadinimas anglų kalba: Radiology
Programos specializacijų pavadinimai: Nėra
Programos specializacijų pavadinimai anglų kalba: Nėra
Minimalus išsilavinimas: Vientisosios universitetinės medicinos studijos ir medicinos internatūra
Mokymosi forma: Dieninė
Mokymosi trukmė (metai):
Programos apimtis (kreditai): 176 
Suteikiamas laipsnis, profesinė kvalifikacija: Gydytojas radiologas
Suteikiamas laipsnis, profesinė kvalifikacija anglų kalba: Radiologist
Studijų sritis: Biomedicina
Studijų kryptis: Medicina
Studijų pakopa ir tipas: Trečia pakopa, nuosekliosios universitetinės studijos

Radiologijos rezidentūros programos anotacija

Programos tikslai: radiologijos rezidentūra – trečiosios pakopos profesinės universitetinės medicininės krypties studijos – viena iš gydytojų podiplominių nuosekliųjų studijų formų. Jos tikslas - paruošti praktinei veiklai kvalifikuotus radiologus, gerai išmanančius visas bendrosios radiologijos sritis, turinčius pakankamai praktinių įgūdžių ir klinikinių žinių, leidžiančių dirbti bet kurios sveikatos priežiūros įstaigos radiologijos skyriuje ar kabinete.
Studijų uždaviniai įsisavinimo lygiams: 1 – žinojimo: baigęs radiologijos rezidentūrą rezidentas turi žinoti visų sričių radiologinę anatomiją, įvairių patologinių būklių radiologinę simptomatiką ir diferencinę diagnostiką, visų radiologinių tyrimų metodikas; 2 – mokėjimo: rezidentas turi mokėti planuoti optimalų konkrečios klinikinės situacijos  ir radiacinės saugos požiūriu paciento radiologinį ištyrimą, teisingai interpretuoti radiologinių tyrimų duomenis; 3 – gebėjimo: - rezidentas turi įsisavinti privalomas pagal gydytojo radiologo normą radiologinių tyrimų metodikas ir manipuliacijas.

Reikalavimai ciklų bazėms

Radiologijos rezidentūros studijoms reikalinga bazė, turinti:
- visas radiologinės diagnostikos galimybes (rentgeninę, ultragarsinę, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos),
- modernią radiologinės diagnostikos aparatūrą,
- įvairių klinikinių profilių pacientus
-  radiacinės saugos tarnybą,
- visą parą vykdomą klinikinį-diagnostinį darbą,
- geras sąlygas auditorinėms bei savarankiškoms studijoms,
- rezidentūros bazėje turi būti vykdomas mokslinis tiriamasis darbas.