radiologija.lt / Naujienos / Mirė profesorė gydytoja radiologė Aldona Bartusevičienė Printable version

Mirė profesorė gydytoja radiologė Aldona Bartusevičienė

Mirė profesorė gydytoja radiologė Aldona Bartusevičienė

Antradienį Vilniaus universitetas pranešė, jog gruodžio 26 dieną mirė profesorė, gydytoja radiologė Aldona Bartusevičienė.
Aldona Valiuškytė Bartusevičienė gimė Kaune 1924 metų spalio 16 dieną karininko šeimoje. Mokyklą lankė Ukmergėje, gimnaziją – Ukmergėje, Utenoje ir mokslus baigė – Vilniaus Vytauto Didžiojo ir Birutės gimnazijoje.

1942-47 metais studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1944-1951 m. dirbo MF Anatomijos katedroje, aktyviai dalyvavo LTSR dainos ir šokio ansamblio veikloje. 1951 m. baigė gydytojų rentgenologų specializacijos kursus antroje gydytojų rentgenologų laidoje. Nuo to laiko A.Bartusevičienė ilgus metus dirbo gydytoja rentgenologe, pedagoge ir mokslininke Vilniaus universitete, apgynė dvi mokslo disertacijas, dėstė anatomiją ir radiologiją universiteto studentams, gydytojams specializantams tobulinimosi kursuose, parašė daugybę mokslinių straipsnių, dalyvavo ir skaitė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose.Visą gydytojos radiologės darbo laiką profesorė buvo aktyvi Vilniaus radiologų draugijos, Lietuvos radiologų asociacijos narė ir atsakingoji sekretorė. Kruopščiai ir atsakingai vykdė šias pareigas, rašė Draugijos metraštį. Taip pat prof. A. Bartusevičienė aktyviai dalyvavo ir kultūros bei visuomeninėje veikloje. Jaunystėje šoko dainų ir šokio ansamblyje, vėliau, 1983-1989 m., vadovavo VU Estetinio lavinimo katedrai. Digital Matter icon 2007 m. buvo išrinkta Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademijos prezidente. Aldona Bartusevičienė buvo puiki gydytoja radiologė, pedagogė, mokslininkė ir visuomenininkė, ilgus metus dirbusi Vilniaus universitete, Vilniaus respublikinėje klinikinėje „Raudonojo kryžiaus“ ligoninėje ir VUL Santariškių klinikose, išugdė visą eilę gydytojų radiologų specialistų, kurie su dėkingumu prisimena savo mokytoją. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą profesorės šeimai ir dalinasi netekties skausmu. Atsisveikinimas su Aldona Bartusevičiene vyks gruodžio 29 d. 16 val. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios I-oje Šarvojimo salėje. Karstas išnešamas gruodžio 30 d. 13.30 val. Laidotuvės – Vilniaus Saulės kapinėse.

21AVI1-830.pdf 230,70 kB

Komentarai