Europos krūties vaizdinimo draugijos (EUSOBI) ir 30 nacionalinių radiologijos įstaigų požiūris į atrankinę mamografinę patikrą dėl krūties vėžio

Europos krūties vaizdinimo draugijos (EUSOBI) ir 30 nacionalinių radiologijos įstaigų požiūris į atrankinę mamografinę patikrą dėl krūties vėžio

Esminiai momentai:

• EUSOBI (angl. European Society of Breast Imaging) ir 30 nacionalinių radiologijos oganizacijų pritaria atrankinėsmamografinės patikros idėjai

• Pirmenybė teikiama tokiai atrankinės patikros dėl vėžio programai, kurią vykdant 50–69 metų amžiaus moterims, dalyvaujančioms programoje, nustatytu periodiškumu atliekama mamografija,, o kiekvieną mamogramą vertina du radiologai.

• Taip pat skatinamas pagal atrankinės patikros programą atliekamos mamografijos paslaugą turinčių teisę gauti moterų amžiaus ribų išplėtimas nuo 50–69 metų iki 73–75 metų ir nuo 40–45 metų iki 49 metų amžiaus.

• Turėtų būti atliekama skaitmeninė mamografija (ne filminė ar skaitmenizuota)

• Manoma, kad netolimoje ateityje skaitmeninė krūties tomosintezė taps kasdieniu įrankiu atliekant atrankinę patikrą dėl krūties vėžio

Įvadas

Šis požiūrį į atrankinę patikrą dėl krūties vėžio nusakantis straipsnis buvo pasiūlytas EUSOBI ir patvirtintas 30 nacionalinių radiologijos įstaigų / organizacijų (1 lentelė). Pagrindinis jo tikslas yra išsamiaiinformuotinacionalines / vietines valdžias, politikus, sveikatos apsaugos specialistus bei plačiąją visuomenę, kodėl naudinga pagal atrankinės patikros programą atlikti mamografiją.

Komentarai