radiologija.lt / Radiologija / Radiacinės saugos centras Printable version

Radiacinės saugos centras

Medicininės radiologijos procedūrų pagrįstumas

Medicininė apšvita turi būti naudinga asmens sveikatai bei visuomenei, palyginus su žala, kurią apšvita gali sąlygoti, ir atsižvelgiant į tam pačiam tikslui skirtų, bet susijusių su mažesne apšvita arba nesusijusių su apšvita apskritai, alternatyvių metodų veiksmingumą, naudą ir žalą (HN 73:2001)

Dėmesys vaikų medicininei apšvitai

Tobulėjant medicininei įrangai bei sparčiai augant rentgeno diagnostinių aparatų skaičiui, kasmet vaikams atliekama vis daugiau procedūrų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Vaikai yra labiau jautrūs spinduliuotės poveikiui, todėl tokios procedūros turi būti atliekamos pagrįstai, turėti aiškią klinikinę motyvaciją ir teikti didesnę naudą nei žalą.

Radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai

Kompiuterinė tomografija – tai tyrimas, kurio metu, panaudojus rentgeno spindulius, gaunami itin detalūs vidinių organizmo struktūrų vaizdai. Šis tyrimas yra tikslesnis ir suteikia žymiai daugiau informacijos negu paprasta rentgenografija, taigi ir pati įranga yra sudėtingesnė, reikalaujanti nuolatinės kvalifikuotų specialistų atliekamos techninės priežiūros vykdymo.  
Radiacinės saugos centras gavo informacijos, kad UAB „MCT“ Klaipėdos padalinyje buvo pakeistas kompiuterinio tomografo vamzdis. Montavimo darbus atliko Latvijoje registruota įmonė SIA ARBOR Medical Korporacija, neturinti licencijos montuoti, remontuoti, prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ar dirbantieji su radioaktyviosiomis medžiagomis ir kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra saugūs?

Radiacinės saugos centro (RSC) duomenimis, Lietuvoje yra per 6700 darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriems nuolat matuojamos ir vertinamos jų gaunamos profesinės apšvitos dozės. Didesnes apšvitos dozes gauna kai kurie Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) darbuotojai, intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai, jų padėjėjai ir radiologijos technologai, dirbantys branduolinės medicinos padaliniuose bei darbuotojai, dirbantys su pramoniniais radiografais. Tačiau visais atvejais apšvitos dozės yra žymiai mažesnės už teisės aktuose numatytas darbuotojų apšvitos ribines dozes (apšvitos dozes, kurių negalima viršyti).