Klaipėdos radiologų draugija

Klaipėdos krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.  

Klaipėdos krašto radiologų draugijos nariais yra 32 Klaipėdos miesto gydytojai radiologai ir 3 iš apskričių sveikatos priežiūros įstaigų. Per paskutiniuosius 3 metus į draugiją įstojo 3 radiologai: A.čiuvašovas ir G.Kviecinskas iš Klaipėdos ligoninės, I.Randav iš Jūrininkų
ligoninės.
2003 metais, prieš Lietuvos radiologų asociacijos (LRA) V suvažiavimą, Klaipėdoje įvyko krašto radiologų draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija ir trejiems metams buvo išrinkta vadovybė. Draugijos valdybos pirmininku buvo išrinktas Klaipėdos ligoninės radiologijos skyriaus vedėjas I.Kniaževas, o iždininke – Klaipėdos apskrities ligoninės gydytoja radiologė V.žukauskienė.
Klaipėdos krašto radiologų draugijos nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos radiologų asociacijos renginiuose:
2003 metais Lietuvos radiologų asociacijos V suvažiavime, kuris vyko Lietuvos Vyriausybės rūmuose, 2004 metais LRA kongrese Telšiuose, o 2005 metais – LRA kongrese Alytuje. Telšiuose ir Alytuje turėjome galimybę praktiškai susipažinti su šių apskričių ligoninėmis ir jų radiologinėmis tarnybomis.
Klaipėdos krašto radiologų draugija kasmet planingai organizuoja posėdžius-konferencijas. Ataskaitiniu laikotarpiu kasmet įvyko po 4-5 konferencijas. 2 posėdžiai įvyko su Klaipėdos krašto radiologijos laborantų draugija.
Posėdžiuose-konferencijose buvo nagrinėjamos šiuolaikinės radiologijos aktualijos, kompiuterinės rentgeno tomografijos problemos, digitalinės radiologijos vystymosi ir kiti klausimai.
Gydytojai radiologai pristatinėjo įdomiausius atvejus iš savo klinikinės praktikos, referavo apie kongresus, konferencijas užsienyje, apie aplankytas radiologinės technikos parodas ir kitus renginius, kuriuose jiems teko dalyvauti. Posėdžiuose taip pat buvo pranešimų apie naujus tyrimo metodus, kokybės sistemų diegimą rentgeno diagnostikos skyriuose, pacientų ir darbuotojų
radiacinę saugą ir kt.
Klaipėdos krašto radiologai siekė tobulintis tiek vietinėse bazėse Vilniuje ir Kaune, tiek ir užsienyje. Daug gydytojų radiologų dalyvavo kongresuose ir konferencijose Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Izraelyje. 2005 metais visi gydytojai radiologai pratęsė savo licencijas dar 5 metams.
Klaipėdos krašto radiologijos laborantai dalyvavo respublikinėse konferencijose, taip pat kongresuose Maltoje, Taline, Rygoje.
Klaipėdos krašto radiologų draugija, išanalizavusi radiologų poreikį krašto sveikatos priežiūros įstaigose, konstatavo, kad rajonuose trūksta gydytojų radiologų.
Kasmet padėtis blogės, nes daug radiologų yra jau pensinio amžiaus, o jaunų ruošiama labai mažai ir jie lieka Vilniuje bei Kaune, į periferiją vykti dirbti nenori.
Klaipėdos krašto sveikatos priežiūros įstaigose palaipsniui įsigyjama radiologinė technika, bet ne taip sparčiai, kaip reikėtų. Pastaruoju metu naujos įrangos buvo gauta Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, Klaipėdos apskrities ligoninėje, Klaipėdos ligoninėje. Planuojama renovuoti kompiuterinį rentgeno tomografą Klaipėdos apskrities ligoninėje, įsigyti kompiuterinį rentgeno tomografą
Tauragės ligoninėje. Labai reikalingas naujas rentgenodiagnostikos aparatas šilalės ligoninėje.
2006-05-19 įvyko Klaipėdos krašto radiologų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija. Kitai kadencijai draugijos valdybos pirmininke išrinkta Klaipėdos apskrities ligoninės gydytoja radiologė J.Pašiškevičienė.
IŠVADOS
Klaipėdos krašto radiologų draugija ataskaitiniu laikotarpiu dirbo gana aktyviai, rūpinosi draugijos narių kvalifikacijos kėlimu, organizavo įvairias konferencijas ir kitus renginius. Tačiau kelia nerimą vis aštrėjanti gydytojų radiologų kadrų problema, taip pat nepakankamas aprūpinimas reikiama aparatūra.

Parengė I.Kniaževas

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.