Panevėžio radiologų draugija

Panevėžio krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

Aukštaitijoje, įvairių rajonų sveikatos priežiūros įstaigose atsakingai darbuojasi mūsų gydytojai radiologai.
Panevėžio krašto radiologų draugijai (PKRD) priklauso šešių rajonų gydytojai. Tai 27 Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių, Biržų bei Rokiškio rajonų radiologai.
Mūsų negausioje ir pačioje mažiausioje Lietuvoje krašto radiologų draugijoje yra vos 19 narių. Keletas jaunųjų kolegų priklauso kitoms – Vilniaus ar Kauno radiologų draugijoms, bet tai nė kiek netrukdo jiems dalyvauti mūsų krašto radiologų veikloje. Kiekvienais metais draugijos valdyba sudaro išsamų veiklos planą, kuris nuolat tikslinamas bei papildomas. 2003 metais ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime išrinkta nauja valdyba, o jos pirmininku jau penktai kadencijai išrinktas Panevėžio
apskrities ligoninės gydytojas radiologas V.Gritėnas. Kadangi draugija nedidelė, tai ir jos veikla nėra labai aktyvi. Per metus surengiame po du seminarus ar draugijos narių posėdžius, paprastai rudenį ir pavasarį. Per draugijos gyvavimo metus esame bandę ir dažniau rengti krašto draugijos renginius, bet tai nepasiteisino. Į posėdžius atvykdavo mažiau kolegų. Na, o posėdžiai paprastai vyksta Panevėžio ligoninės patalpose – salėje, bibliotekoje ar radiologijos skyriuje. Kartu su gydytojais dalyvauja ir radiologijos laborantės. Pastarųjų susirenka iki 30 narių. Seminarų bei posėdžių tematika paprastai būna aktuali visiems rajonuose dirbantiems kolegoms. 2004–2006 metais mes paruošėme ir išklausėme pranešimų įvairiomis temomis. Tai ir reumatoidinio artrito
diagnostika, intervencinės procedūros echoskopo kontrolėje, kalcinatai galvos smegenyse, Lietuvos aplinkos radiacinis monitoringas, klubo sąnario endoprotezavimo radiologiniai aspektai, echoskopiniai tyrimai krašto gydymo įstaigose bei kt.
Neretai pasikviečiame į svečius kitų draugijų kolegas – chirurgus, ortopedus, urologus, echoskopuotojus.
Bendra tematika būna labai mums aktuali ir naudinga. Labai dažnai mus aplanko bei supažindina su naujienomis
radiacinės saugos srityje bei higienos normomis Radiacinės saugos centro gydytoja R.Abromaitytė.
Draugija ruošia bendrus radiologų bei laborantų seminarus, tačiau dalis pranešimų būna paruošti atskirai radiologams ir atskirai laborantėms. Radiologijos laborantų draugijos veikla šiuo metu gana aktyvi ne tik sostinėje, bet ir mūsų krašte. Labai džiugu, kad ruošiant seminarus talkina mūsų jaunieji kolegos radiologai bei jų draugai radiologai iš Vilniaus ar Kauno draugijų. Pastaraisiais metais šalia tokių disciplinų kaip kardiochirurgija, transplantologija, genetika, chemoterapija į vieną gretą stojo radiologija plačiąja savo apimtimi. Per keletą metų įvyko ryškus, neįtikėtinas šuolis į naują kokybę. Dabar radiologai atlieka ne tik rutininius rentgeno
tyrimus, kraujagyslių, vidaus organų ultragarsinius tyrimus, bet ir invazines, daug kruopštumo, atidumo, brangios įrangos ir kontrastinių medžiagų reikalaujančias sudėtingas procedūras, kompiuterines ar magnetinio rezonanso tomografijas. Ir, reikia pasakyti, kad visa tai kasdien vyksta mūsų Panevėžio krašto sveikatos priežiūros įstaigose. 2002 metais dauguma jų buvo aprūpintos šiuolaikine rentgenodiagnostikos įranga – aparatais „Vision“ bei „Mercury“, o kai kurios ligoninės labai
modernia aparatūra. Pavyzdžiui, Rokiškio ligoninėje jau dveji metai veikia spiralinis GE firmos kompiuterinis tomografas, Pasvalio ligoninėje Siemens KT aparatas, Panevėžio ligoninėje visiškai naujas Philips firmos 16 sluoksnių kompiuterinis tomografas, puiki angiografijos įranga bei 0,25 T magnetinio rezonanso tomografas. Ir šią puikią modernią įrangą valdo mūsų kolegos – krašto
radiologai bei radiologijos laborantės. Metams bėgant reikia nuolat atnaujinti savo žinias, įgūdžius, todėl visi lankome tobulinimosi kursus. Bet čia iškyla problemų. Po prašymų pateikimo kitais metais labai dažnai negauname žinios apie tai, ar vyksime
einamaisiais metais tobulintis, ar ne. Šioje srityje aiškiai nemaloni spraga visiems, dažniausiai periferijos medikams.
Mūsų draugija siūlo pabandyti kurti tobulinimosi kursų modelį, rašant prašymus į 2-3 kursų bazes ir taip sudaryti galimybę į juos patekti. Pastaraisiais metais visiems radiologams būtina tolimesniam darbui turėti licencijas. Mūsų draugijoje bei apskrityje dauguma
kolegų jas turi, išskyrus keletą vyresnių kolegų. Beje, ir jie žada nenuleisti rankų ir taip reikalingas tolimesniam darbui gydytojo radiologo licencijas iki metų pabaigos įsigyti. Kartu noriu pažymėti, kad ne visos periferijos gydymo įstaigos turi sudėtingą radiologinę įrangą. Į šį faktą, manau, atsižvelgia licencijavimo komisija, suteikdama rajonų gydytojams radiologo licencijas.
Trumpai noriu pažvelgti į Lietuvos radiologų asociacijos (LRA) ir mažųjų kraštų draugijų bendradarbiavimą.
Mūsų draugija pageidautų, kad būtų aktyvesnis LRA sekcijų darbas, na, o sekcijos suruoštų vienos dienos seminarus du kartus per metus skirtinguose Lietuvos rajonuose. Šiuo metu, mums žvelgiant iš toliau, atrodo, kad visą draugijos aktyvią veiklą organizuoja prezidentas, taryba bei valdyba, tuo tarpu sekcijų veikla pasyvoka. Kasmetines LRA konferencijas galima būtų rengti rečiau – kas antri metai, o suvažiavimą kas 4-5 metai. Labai malonu, kad kiekvienais metais mūsų draugijos nariai kartu su kitais kolegomis iš kitų draugijų gali vykti į pažintines pažintines keliones į Vakarų Europą bei radiologų kongresą Vienoje. Bendravimas neformalioje aplinkoje duoda mums didelę naudą tobulinant savo darbą. Šis nedidelis penkiolikos metų Lietuvos radiologų asociacijos ir Panevėžio krašto radiologų draugijos jubiliejus suteikia progą mums visiems pasidžiaugti puikia radiologijos nūdiena, nuolatos gerėjančia sudėtinga ir brangia technine įranga, paskutiniaisiais metais ženkliai padidėjusiais atlyginimais ir, žinoma, puikiais
savo specialistais: tai Biržų ligoninės radiologu Jonu Myško, gydytoja iš Pasvalio Rima Gailiūniene, Rokiškio kolegėmis Liuda Kotliarova ir Rūta Grigaliūniene, Anykščiuose dirbančiu Viktoru Martinkumi, na, ir gausiu būriu Panevėžio apskrities ligoninės radiologų, tokių
kaip Henrika čiplienė, Sandra Latožienė, Vytautas Balkūnas, Ligita Lidžiūtė, Aurentas Grubinskas, Valentina Žabienė bei kitais mano nepaminėtais kolegomis.
Visiems Lietuvos radiologų asociacijos nariams šio penkiolikos metų jubiliejaus proga Panevėžio krašto draugija linki puikios darbingos nuotaikos, geros sveikatos, tikslios, kokybiškos, skvarbios diagnostikos ir visada likti tarp pirmaujančių Lietuvos medicinos mokslo sričių.
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
1. Radiologinės technikos bazė palaipsniui gerėja, bet reikia pakeisti visus pasenusius konvencinės diagnostikos aparatus.
2. Būtina keisti gydytojų radiologų tobulinimosi organizacinę sistemą, sudarant sąlygas pasitobulinti visiems rajonų radiologams.
3. LRA konferencijas tikslinga rengti kas antri metai, o suvažiavimus – kas ketverius-penkerius metus.
4. Būtina suaktyvinti LRA sekcijų darbą.

Parengė: V.Gritėnas

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.