Šiaulių radiologų draugija

Šiaulių krašto radiologų draugijos veikla 2003-2006m.

Šiaulių krašto radiologų draugijoje yra 25 nariai, iš jų 3 Lietuvos radiologų asociacijos Garbės nariai. Tai buvęs ilgametis Šiaulių ligoninės vyriausias gydytojas ir rentgenologas Kazimieras Knizikevičius, skyrių vedėjai Romanas Leščinskas ir Mikalojus Garmus. 12 radiologų – draugijos narių dirba šiaulių mieste, kiti Joniškio, Pakruojo, N.Akmenės, Kuršėnų, Mažeikių, Kelmės, Radviliškio ligoninėse. Per paskutiniuosius 3 metus iš draugijos išstojo 4 nariai, į draugiją įstojo 3 radiologai.
2003 metais, prieš Lietuvos radiologų asociacijos (LRA) V suvažiavimą, įvyko Šiaulių krašto radiologų draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija ir trejiems metams buvo išrinkta vadovybė. Draugijos valdybos pirmininku išrinktas šiaulių ligoninės gydytojas radiologas
Vladimir Deviatjarov.
Šiaulių krašto radiologų draugijos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos radiologų asociacijos V suvažiavime, kuris vyko 2003 metų spalio mėn. Vilniuje, Vyriausybės rūmuose. Ten buvo pateikta ir m?sų draugijos veiklos ataskaita.
2004 metais buvo organizuoti 3 draugijos posėdžiai konferencijos. 2004-03-25 įvyko konferencija tema „Rentgenodiagnostika
ir radiacinė sauga“. Šios konferencijos metu perskaityti 3 pranešimai: „Pleuritų kompleksinė diagnostika“, „Angiografija Šiaulių ligoninėje“, „Radiacinės saugos žinių įvertinimo rezultatai“.
Ryšium su MATRA programos pabaiga ir išleistomis metodinėmis rekomendacijomis 2004-05-27 konferencijos pagrindinė tema buvo – „Kokybės sistemos rentgenodiagnostikos skyriuose“. Perskaityti 3 pranešimai: „Kokybės sistemų kūrimas ir diegimas rentgenodiagnostikos skyriuose“, „Radiacinės saugos naujienos“ – po stažuotės užsienyje, „Kokybės sistemos diegimas Šiaulių ligoninės radiologijos skyriuje“.
2004-12-09 draugijos posėdžio-konferencijos tema – „Naujos technologijos radiologijoje“. Čia buvo perskaityti 3 pranešimai:
Magnetinis branduolinis rezonansas medicinoje“, „Radiologinės pagalbos organizavimas Vokietijos Herne miesto klinikoje ypatumai“, „Rekomenduojami apšvitos lygiai pacientams“.
2004 metais beveik visi šiaulių krašto radiologų draugijos nariai aktyviai dalyvavo Lietuvos radiologų kongrese „Radiologija-2004“ Telšiuose, kur buvo priimta rezoliucija, numatanti LRA ir draugijos veiklos gaires artimiausiam laikotarpiui. Čia turėjome galimybę aplankyti Telšių apskrities ligoninę, susipažinti su jos radiodiagnostikos tarnyba.
2005 metais šiaulių krašto radiologų draugija organizavo 2 posėdžius-konferencijas. Vasario mėnesį įvyko konferencija tema „Radiologinių skaitmeninių vaizdų technologijos“. Spalio mėnesio konferencijos pagrindinė tema – „Diagnostinė radiologija“. Šios konferencijos metu padaryti 2 pranešimai: „Neurodegeneracinių susirgimų kompleksinė radiologinė diagnostika“, „MRT diagnostiniai pasiekimai“. Šiais metais taip pat aktyviai dalyvavome LRA kongrese „Radiologija 2005“ Alytuje, kur susipažinome ir su Alytaus apskrities ligoninės radiologinio skyriaus darbu bei pačia ligonine.
2006 metais iki LRA VI suvažiavimo įvyko viena Šiaulių krašto radiologų draugijos konferencija tema „Radiologijos naujienos“. Šiai konferencijai paruoštas pranešimas „Kompleksinė plaučių ir tarpuplaučio ligų diagnostika – rentgeno, KT, MRT“. Ši konferencija buvo ataskaitinė-rinkiminė, todėl buvo išklausyta draugijos veiklos ataskaita ir išrinkta nauja vadovybė kitai kadencijai.
Šiaulių krašto radiologų draugijos nariai kėlė savo kvalifikaciją kasmetiniuose LRA kongresuose, taip pat įvairiuose kursuose Vilniaus ir Kauno sveikatos priežiūros darbuotojų tobulinimosi bazėse. Kvalifikacijos kėlimas užsienyje buvo organizuojamas suderinus individualius iškvietimus, taip pat ir gaunant įvairius kelialapius.
IŠVADOS
Šiaulių krašto radiologų draugija ataskaitiniu laikotarpiu dirbo siekdama supažindinti savo krašto radiologus su naujovėmis radiologijoje, kokybės sistemos reikalavimais, radiacinės saugos taisyklėmis ir normomis. Dalyvaudami respublikiniuose ir užsienio kvalifikacijos kėlimo renginiuose tiek teoriškai, tiek ir praktiškai mokėsi dirbti su naujausia technika ir pagal Europos valstybių
kriterijus.

Parengė: V.Deviatjarov

 

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.