Vilniaus krašto radiologų draugijos ataskaitinis rinkiminis posėdis

Vilniaus krašto radiologų draugijos ataskaitinis rinkiminis posėdis

Spalio 20 d. 15 val. organizuojamas Santariškių g. 7 (Chirurgijos korpusas) Žaliojoje auditorijoje (VAD130) ataskaitinis rinkiminis posėdis.

Renginio programa:

 • VKRD pirmininko įžanginis žodis. Dr. A. Samuilis;
 • Procedūriniai posėdžio klausimai (balsų skaičiavimo komisijos pristatymas  ir tvirtinimas, komisijos pirmininko rinkimai, sekretoriaus rinkimai iš dalyvaujančių delegatų; darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas);
 • VKRD veiklos ataskaita už 2018 - 2021 metus ir tvirtinimas. Dr. A. Samuilis;
 • VKRD finansinės veiklos ataskaita už 2018 - 2021 metus ir tvirtinimas. Dr. D. Palionis;
 • VKRD naujos valdybos rinkimai (rekomenduoju nariams išsiųsti LRA įstatų kopiją, ją pridedu). Krašto asociacijos valdybą sudaro penki (5) nariai: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius - iždininkas ir 2 (du) nariai. Daugiausiai surinkęs Valdybos narys tampa Krašto asociacijos pirmininku, kiti nariai išsirenka pareigas tarpusavyje pirmajame posėdyje Pirmininko teikimu.
 • Einamieji klausimai;
 • Pažmonys su kava.

  Siūlomi kandidatai į naują VKRD valdybą abėcėlės tvarka:

  • A. Bielinis (RVUL);
  • J.  Dementavičienė (VUL SK);
  • Džiugas Jagminas (paskutinių metų rezidentas VUL SK);
  • R. Lukšaitė-Lukštė (VUL SK);
  • K.M. Micevičiūtė (NVI);
  • B. Rimkus (VUL SK);
  • Kitas bet kuris aktyvus VKRD kandidatas, pasiūlytas kolegų ar pats pasisiūlęs.

Komentarai

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.